Utbildningshandledning

Utbildningshandledning ges till studenter/kandidater på olika nivåer av psykoterapeututbildning eller på handledarutbildning.

Kontakt med oss får du genom att höra av dig till vår klinikadministratör.
Telefon: 031-711 97 51
E-post:adm@gpsi.se