Aspirantprogram

Göteborgs Psykoterapi Institut erbjuder med start VT 2023 i maj,
2-årigt Aspirantprogram


Vill du bli aspirant på GPI? Ett steg på vägen till att bli legitimerad psykoterapeut – med möjlighet att efter avslutad Steg-2 utbildning (utanför GPI) söka medlemskap på GPI. Syftet med utbildningen är att ge en  fördjupad klinisk och teoretisk erfarenhet. 


Det innebär att du kommer att ha:

  • Psykoterapiarbete med 3-4 patienter på GPI (förlagt till måndag-torsdag 8-12 alternativt 18-20 samt fredag 15-19)
  • Kontinuerlig handledning varannan vecka under terminerna 45 min/person (förlagd till fredag eftermiddag)
  • Teoriseminarier två gånger per termin och uppföljande träffar tillsammans med din grupp (förlagda till fredagar)
  • Möjlighet att delta i vissa av GPI:s teoretiska och kliniska seminarier samt interna intressegrupper (förlagda till fredagar)För att söka behöver du ha:

  • Steg-1 kompetens på psykodynamisk grund
  • Planer på att gå Steg-2 för att bli legitimerad psykoterapeut
  • Intresse av ett framtida medlemskap på GPI

Din ansökan skall innehålla:

  • Ditt Steg-1 intyg + intyg på grundutbildning (eller annat underlag) som visar att du är formellt behörig att söka psykoterapeututbildning – Steg-2
  • Personligt brev innehållande kort levnadsbeskrivning och där det framgår varför du vill bli aspirant samt vad du skulle vilja bidra med på GPI

Nästa program kommer att starta höstterminen 2022. Skicka din ansökan till vår utbildningssekreterare, adress nedan;

Göteborgs Psykoterapi Institut
Utbildningsadministratören
Karl Johansgatan 12
414 59 GÖTEBORG

Utbildningsledare: 

Annica Johansson, leg psykolog, leg psykoterapeut och Ann-Mari Seldén, leg psykolog, leg psykoterapeut


Utbildningsadministratör: Sabina Haggård

Telefon: 031-711 97 51

e-post: adm@gpsi.se