Nätverk

Brent Center for Young People

British Psychoanalytic council

British Psychoanalytic Society

Divan

Escuela de Psicologia Social del Sur

European Psychoanalytical Federation

Free Associations

Freud museum London

International Psychoanalytical Association

Karnac bokhandel för psykoanalys och psykoterapi

Lacan dot com

Pichon.se

Psychoanalysis Arena

Psykodynamiskt.nu Modern psykodynamisk forskning

Psykologiguiden

Sigmund Freud and the Freud Archives

Svenska psykoanalytiska föreningen

Sveriges Psykologförbund

Johan Eriksson – Psykoanalytiker, Psykoterapeut, Filosof

The International Journal of Psychoanalysis, electronic version

The Melanie Klein Trust

William Allison White Institute