BARN & FÖRÄLDRAR

Barnterapi

Vi erbjuder individuell psykoterapi till barn som på olika sätt visar sin omgivning att de inte mår bra. Vi möter barn med kontaktproblem eller barn som upplever ångest och rädsla, som ofta känner sig nedstämt eller på annat sätt visar att de inte mår bra. I dessa fall kan barnet komma till oss för kortare eller längre tids barnterapi.

I barnterapi tillåts barnet att tillsammans med sin psykoterapeut, fritt bearbeta och i lek uttrycka sina upplevelser och fantasier. Vi har lekmaterial som är speciellt anpassat för barnets behov.

När barnet går i psykoterapi behöver man som förälder ibland en fortlöpande kontakt för rådgivning eller konsultation parallellt med barnets/den unges terapi. Gäller det ett litet barn är detta alltid nödvändigt.

Terapeuten har alltid först en inledande kontakt med föräldrarna innan barnterapin inleds.

Föräldrakonsultationer

Föräldrakonsultation kan ges under olika omständigheter. Då det uppstår svårigheter att hantera föräldraskapet kan ett eller flera samtal erbjudas för att klargöra och stärka föräldrarollen.

När barnet går i psykoterapi behöver man som förälder ibland en kontakt för rådgivning eller konsultation parallellt med barnets/den unges terapi. Gäller det ett litet barn är detta alltid nödvändigt. 

Ibland blir föräldrakontakten ett alternativ när barnet eller tonåringen inte vill träffa en psykoterapeut.

Vår kliniksekreterare informerar om kostnader och väntetid.

Kontakta vår klinikadministratör för att få information om kostnader och väntetid, alt boka en tid hos en av våra psykoterapeuter.

Telefon: 031-711 19 29

Telefontid
:
Måndag kl 08.30 – 15.30 
Tisdag   kl 12.00 – 18.00
Onsdag kl 08.30 – 14.00
Torsdag kl 12.00 – 18.00
Fredag  kl 08.30 – 14.00

E-post:
terapi@gpsi.se