Ätstörningar i ett historiskt perspektiv – torsdag 2:a mars

Föreläsning med
Per Johnsson, torsdag
den 2 mars, 2023

Välkommen till föreläsning med Per Johnsson, Docent, Universitetslektor och Leg Psykolog.

Disputerade 1990 på en avhandling om anorexia nervosa och bulimia nervosa: försvar, självbild och differentiering. Jag har sedan 1982 deltagit i olika studier kring psykosomatiska sjukdomar; svår inställd diabetes hos barn och ungdomar, hjärtinfarkter, högt blodtryck, obesitas och plastikoperationer hos kvinnor. Erfarenhet från primärvård som behandlare och handledare och långvarigt behandlings- och forskningsarbete med ätstörningar. Mitt arbete som psykolog har främst rört psykosomatik och ätstörningar.

Ätstörningar i ett historiskt perspektiv –
från Heliga Birgitta till vår samtida syn på anorexia och bulimi.

Föreläsningen kommer att beröra den historiska synen på framförallt anorexia nervosa och hur vår syn och kunskap kring ätstörningar förändrats fram till idag. Hur ser kunskapsläget ut och framförallt vilka är de viktigaste terapeutiska interventioner för att en person med ätstörningar skall våga äta och behålla maten.

Plats:             Göteborgs Litteraturhus,
                      Lagerhuset, Heurlins plats 1 B
(porten i husets bortre ände, mot älven)

Tid:                 Torsdag 2/3 -23, kl. 18.30 – 20.30

Anmälan:       Senast mån 28/2 till adm@gpsi.se eller ring 031-711 97 51

Kostnad:         Pris 100:- som betalas efter anmälan och senast 28/2 till
                       Swish – 123 320 56 55    eller   PG: 15 87 44-3

För att vara säker på att få en plats och för vår planering, ber vi er vara ute i god tid med er anmälan!

Välkommen!

Lämna ett svar