Fristående kurser

Ungdomstiden

Ungdomstiden – utbildning start våren 2023 Göteborgs Psykoterapi Institut

Ingen utvecklingstid är så genomgripande och stormig i livet som ungdomstiden. Vad händer i mötet när vi arbetar med ungdomar? Vad händer med oss? Hur kan vi förstå bakgrunden till att ungdomar agerar, inåt mot sig själva och den egna kroppen eller utåt i våld och kriminalitet? Göteborgs Psykoterapi Institut sedan många år erfarenhet av att möta ungdomar, i psykoterapi och i handledning.

Målgrupp

Alla yrkesverksamma som arbetar med ungdomar i behandling eller möter ungdomar genom arbete inom t ex socialtjänst, ungdomsmottagningar eller i skolan.

Läs mer…

Konsten att samtala

KAS – Konsten att samtalaUtbildningen riktar sig till dig som arbetar med människor inom ex skola, socialtjänst och sjukvård.
Utbildningen förmedlas på uppdrag för redan bef arbets- och/eller handledningsgrupper och är tänkt som en fördjupad vidareutbildning. 

Läs mer…       

Trauma utbildning – Teori och Klinisk praktik i ett psykoanalytiskt perspektiv

Psykoanalysen har lämnat viktiga bidrag till kunskapen om traumat och dess konsekvenser för både individen och samhället. Traumabegreppet har en central och kontroversiell plats inom den psykoanalytiska teorin. Ny forskning rörande traumatisk stress och dess påverkan på kognitiva funktioner, kropp och psyke har under de senaste decennierna varit omfattande och lett till ökad kunskap inom området. Problematiken är komplex och omfattar både somatiska, psykologiska, sociala och kulturelle aspekter.

Läs mer…       Broschyr        Anmälan

Missbruksutbildning

För personal som i sin yrkesroll möter och arbetar med människor som har ett alkohol eller drogmissbruk och vill få ökad kunskap om missbrukets komplexitet, utveckla sin förmåga att utreda, motivera samt driva en förändringsprocess.

Läs mer…Ansökan

Symtomfokuserad korttidsterapi

Kursen vänder sig till professionella personer som möter och behandlar människor utifrån tidsbegränsade ramar.

Läs mer…BroschyrAnsökan