Utbildning

Utbildningarna utgår ifrån ett psykoanalytiskt/psykodynamiskt synsätt där social medvetenhet och samhällsengagemang är en viktig del. GPI:s målsättning är att förmedla psykodynamisk kunskap som kan användas inom många olika områden, såsom socialtjänst, kriminalvård, skola, somatisk sjukvård, psykiatri m.m.

GPI har ett utbildningsutbud med stor bredd på grundläggande och avancerad nivå. Alla lärare arbetar kliniskt, vilket innebär att de kan förmedla en gedigen kunskap utifrån praktiskt arbete.

De flesta utbildningar kan ges som uppdragsutbildningar och vi har också möjlighet att utforma utbildningar efter arbetsgruppens specifika önskemål.

Utbildningarna kan även var för sig utgöra ett värdefullt berikande av andra områden, såsom journalistik, filosofi, sociologi, kultur m.m.

Kontakt med oss får du genom att höra av dig till vår utbildningsadministratör Sabina Haggård.
Telefon: 031-711 97 51
E-post: adm@gpsi.se

Du kan också kontakta respektive utbildningsledare.

KOMMANDE UTBILDNINGAR;

START HÖSTEN 2023

Grundläggande utbildning i psykodynamisk teori och praktik (Steg-1)

Aspirantprogram

Symtomfokuserad korttidsterapiutbildning